icon-flag-fi
icon-flag-no
icon-flag-se
icon-flag-dk
icon-flag-uk

Intradermal vaccination

Effektiv og brugervenlig vaccinationsmetode

idal-vaccination


Intradermal (ID) vaccination uden brug af nål, er den nyeste teknologi der er udviklet indenfor vaccinationsudstyr til grise. Selve teknologien udmærker sig ved at indgive en fast dosis på 0,2 ml i huden på grisen. Indgivelse foregår ved hjælp af trykluft med et tryk på 46 bar og stort set uden, at grisen mærker det. Derudover giver metoden mulighed for fleksibilitet i valget af, hvor på grisen der vaccineres . Da selve vaccinationen ikke er forbundet med smerte, reduceres vaccinations- og håndterings-stress. Det betyder øget velfærd for både dyr og mennesker. Nålefrihed betyder ydermere, at der ikke er risiko for knækkede kanyler eller injektionsskader i muskelvæv. Dette øger fødevaresikkerheden samtidig med, at kassation af værdifuldt kød undgås på slagteriet.

Fordele for grisen

• Lille injektionsvolumen (0,2 ml)

• Mindre smertefuldt1 - Forbedret dyrevelfærd

• Ingen risiko for knækkede kanyler

• Ingen beskadigelse af muskelvæv

• Immunrespons sammenligneligt med traditionel nålevaccination1

• Minimal risiko for smitteoverførsel mellem grise2


Fordele for brugeren

• Brugervenlig1

• Øget fleksibilitet i valg af vaccinationsområde3

• Vaccination kræver minimal fysisk indsats1,4

• Højtydende batteri - indgiver mere end 1200 doser pr. opladning af IDAL 3G

• Stort antal grise kan vaccineres indenfor kortere tidsperiode.

Immunrespons fremkaldt af intradermal vaccination

idal-vaccinedeponering


Vaccinedeponering

Ved intradermal vaccination deponeres vaccinen i grisens læderhud (dermis).

idal-effektiv-immunrespons


Sammenligneligt immunrespons

Studier har vist, at intradermal vaccination inducerer et immunsvar af mindst samme styrke som traditionel intramuskulær vaccination1

1) Ferrari L. et al. (2011). Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needleless system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs. Research in Veterinary Science 90 64-71.

2) Baker, S. R et. al. (2012). Evaluation of a needle-free injection device to prevent hematogenous transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Journal of Swine Health and Production. Vol. 20. No. 3. 123-128.

3) Bekendtgørelse nr. 780 af 24/06/201 §8 – Bekendtgørelse om dyreejers anvendelser af lægemidler til dyr samt offentlig egenkontrol med restkoncentrationer.

4) Tassis, P.D. et al. (2012). Clinical evaluation of intradermal vaccination against porcine inzootic pneumonia (Mycoplasma Hyopneumoniae). Veterinary Record, published online doi: 10.1136/vr. 100239

MSD Animal Health

Havneholmen 25

1561 København V

Tlf.: +45 4482 4200

E-mail: info@idal.dk

Teknisk ansvarlige:

Bjarne Ellegaard: +45 2325 3443

Susanne Leth Musse: +45 2058 9780

Åbningstider:

Mandag - fredag: 08:00 - 16:00