icon-flag-fi
icon-flag-no
icon-flag-se
icon-flag-dk
icon-flag-uk

Intradermal vaksinasjon

Effektiv og brukervennlig vaksinasjonsmetode

Intradermal (ID) vaksinering uten bruk av nåler er den nyeste teknologien utviklet innen vaksinasjonsutstyr for griser. Teknologien utmerker seg ved å gi en stabil dose på 0,2 ml i grisens hud. Injeksjonen utføres ved bruk av trykkluft med et trykk på 46 bar, i utgangspunktet uten at grisen merker det. I tillegg gir metoden fleksibilitet ved valg av vaksinasjonssted. Siden vaksinasjonen ikke er relatert til smerte, reduseres vaksinasjons- og stressvirkningen betydelig. Dette betyr økt velferd for både dyrene og bonden. Friheten fra nåler betyr også frihet fra faren for brutte nåler og injeksjonsskader i muskelvevet. Matsikkerheten er i fokus og risikoen for å skade verdifullt kjøtt unngås.

Fordeler for grisen

• Lite injeksjonsvolum (0,2 ml)

• Mindre smerte1 - Bedre dyrevelferd

• Ingen risiko for knekking av kanyler

• Ingen skade av muskelvev

• Immunrespons sammenlignet med tradisjonell intramuskulær vaksinasjon1

• Minimal risiko for smitteoverføring mellom grisene2


Fordel for brukeren

• Brukervennlig1

• Høy fleksibilitet i valget av vaksinasjonsområde3

• Vaksinasjon krever minimal fysisk innsats1,4 

• Høy ytelse av batteri - gir mer enn 1200 doser per IDAL 3G batterilading

• Høyt antall griser kan vaksineres på kortere tid

Immunrespons fremkalt av intradermal vaksinasjon

Vaksine innskudd


Vaksine innskudd

Ved intradermal vaksinering blir vaksinen avsatt i grisens lærhud.

Sammenliknende immunrespons


Sammenliknende immunrespons

Studier har vist lignende immunresponser etter intradermale og intramuskulære administreringer av vaksine1.

1) Ferrari L. et al. (2011). Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needleless system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs. Research in Veterinary Science 90 64-71.

2) Baker, S. R et. al. (2012). Evaluation of a needle-free injection device to prevent hematogenous transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Journal of Swine Health and Production. Vol. 20. No. 3. 123-128.

3) Bekendtgørelse nr. 780 af 24/06/201 §8 – Bekendtgørelse om dyreejers anvendelser af lægemidler til dyr samt offentlig egenkontrol med restkoncentrationer.

4) Tassis, P.D. et al. (2002). Clinical evaluation of intradermal vaccination against porcine inzootic pneumonia (Mycoplasma Hyopneumoniae). Veterinary Record, published online doi: 10.1136/vr. 100239

MSD Animal Health

Thormøhlensgt. 55
5006 Bergen


Tlf. 5554 3735

Teknisk ansvarlig:

+47 957 64 482

Åbningstider:

Mandag - fredag: 08:00 - 16:00

Åpningstider:

Mandag til fredag: 08.00 – 16.00