icon-flag-fi
icon-flag-no
icon-flag-se
icon-flag-dk
icon-flag-uk

Intradermal vaccination

En effektiv användarvänlig vaccination

I den moderna svinproduktionen arbetar man mer och mer med stora och specialiserade enheter. För att enkelt och effektivt kunna styra och kontrollera djurens hälsa behövs system och metoder som är snabba och driftssäkra. Dagens konsumenter kräver livsmedel som är fria från restprodukter och skador, oavsett om dessa orsakats av läkemedel eller vacciner. Genom intradermal vaccination tillgodoses både konsumenternas behov av säkra livsmedel och lantbrukarnas önskemål om en effektiv, användarvänlig och enkel vaccinationsmetod för besättningen.

Fördelar för grisen

• Liten injektionsvolym (0,2 ml)

• Mindre smärta1 – bättre för djurens välbefinnande

• Ingen risk för avbrutna kanyler

• Skadar inte muskelvävnaden

• Starkt immunsvar1

• Minimal risk för överföring av smitta mellan grisarna2


Fördelar för användaren

• Användarvänlig1

• Större flexibilitet vid val av vaccinationsställe

• Vaccinationen kräver minimal fysisk styrka1,3

• Högenergibatteri - Ger över 1200 doser på en uppladdning (IDAL 3G)

• Ett stort antal grisar kan vaccineras på kort tid

Immunsvaret efter intradermal vaccination

Deponering-av-vaccinet


Deponering av vaccinet

Vid intradermal vaccination deponeras vaccinet i grisens läderhud (dermis) där vaccinet utlöser ett kraftigt immunsvar från dendritiska celler i området.

Immunrespons


Immunrespons

Studier har visat att intradermal vaccination – med användning av nålfri spruta – kan inducera ett kraftigt humoralt och cellulärt immunsvar som är minst lika starkt som vid traditionell intramuskulär vaccination1.

1) Ferrari L. et al. (2011). Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needleless system in comparison with the intramuscular route in conventional pigs. Research in Veterinary Science 90 64-71.
2) Baker, S. R et. al. (2012). Evaluation of a needle-free injection device to prevent hematogenous transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Journal of Swine Health and Production. Vol. 20. No. 3. 123-128.
3) Tassis, P.D. et al. (2012). Clinical evaluation of intradermal vaccination against porcine inzootic pneumonia (Mycoplasma Hyopneumoniae). Veterinary Record, published online doi: 10.1136/vr. 100239.

Intervet AB

Box 6195
102 33 Stockholm

Tel: +46 08-522 21 660

E-mail: msdah.sweden@merck.com

Besöksadress:

Gävlegatan 22, plan 4
113 30 Stockholm


Tekniskt ansvariga:

Anna-Karin Lieber – mobil: 070-466 31 04
Björn Hammarström - mobil: 070-664 31 49

Öppettider:

Måndag – Fredag: 08:00 – 16:00

Åbningstider:

Mandag - fredag: 08:00 - 16:00